RETTFERDSKONFERANSEN 2022

Rettferdskonferansen er en bevegelse for rettferdighet, som løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til handling for en mer rettferdig verden.

I 2022 møtes den bevegelsen på nytt, og du er invitert! Bli med oss for spennende innledere og gode samtaler, den 18. oktober i Oslo.

På årets konferanse samles vi på søken etter tro som forvandler liv – så vi kan være forbrukere og menigheter som evner å gjøre Guds kjærlighet nær og konkret.

Vi gleder oss særlig til å høre René August. René er en veteran fra anti-apartheidbevegelsen i Sør-Afrika og anglikansk prest. Hun har blant annet jobbet med å hjelpe kirker i landet med å respondere på spørsmål om fattigdom, ulikhet, urettferdighet og splittelse. Sammen med henne håper vi å lære mer om hvordan vi, særlig som kristne, kan og bør forholde oss til ulikhet i verden og i våre lokalsamfunn.

En annen vi gleder oss spesielt til å høre er Kalpona Aktar, leder og grunnlegger av senter for arbeidersolidaritet i Bangladesh (BCWS) og industriALL. Hun er tidligere barnearbeider, og nå verdenskjent forkjemper for arbeideres rettigheter. Sammen med henne skal vi forstå bedre hvordan våre forbruksvaner påvirker hennes hverdag, og hvordan vi kan handle varer annerledes og bedre enn i dag.

Følg oss på Facebook for oppdateringer om programmet etter hvert som det landes.

Copyright Rettferdskonferansen – All rights reserved