RETTFERDSKONFERANSEN 2021 – EN GLOBAL SAMLING

Rettferdskonferansen er en bevegelse for rettferdighet, som løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til handling på vegne av våre medmennesker.

Tilsvarende konferanser finner sted i flere andre land og områder – som Nederland, Australia, New Zealand og Storbritannia – med det engelske navnet The Justice Conference.

I 2021 samlet den bevegelsen seg i en global konferanse den 22. mai. Den er nå over, men følg oss på Facebook for oppdateringer om nye prosjekter, høydepunkter fra tidligere konferanser og nyheter om planene vår fremover.

Copyright Rettferdskonferansen – All rights reserved