På jorda som i himmelen

Rettferdskonferansen arrangeres årlig og har funnet sted i Norge siden 2018. Vi har fokusert på tema som moderne slaveri, klima og økonomisk ulikhet. Vi løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til å skape rettferdighet – og å gjøre jorda mer lik det den var tenkt å være.

Tilsvarende konferanser finner sted i flere andre land og områder – som Nederland, Australia, New Zealand og Storbritannia – med det engelske navnet The Justice Conference. I 2020 fokuserer hele den internasjonale bevegelsen på temaet On earth as in heaven.

I 2019 hadde vi besøk av grunnleggeren av den internasjonale bevegelsen, Ken Wytsma. Eksempler på andre stemmer vi har hørt fra på tidligere konferanser er utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, om kamp mot moderne slaveri; Fe Foronda, om barn og overgrepssaker; Tina Razafimandimby Våje, om klimarettferdighet og Arne Viste, om fokus på papirløses rettigheter.

Copyright Rettferdskonferansen – All rights reserved