RETTFERDSKONFERANSEN 2021 – EN GLOBAL SAMLING

Rettferdskonferansen er en bevegelse for rettferdighet, som løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til handling på vegne av våre medmennesker.

Tilsvarende konferanser finner sted i flere andre land og områder – som Nederland, Australia, New Zealand og Storbritannia – med det engelske navnet The Justice Conference.

I 2021 samles den bevegelsen i en global konferanse. Ved å kjøpe billett får du tilgang til livesendingen den 22 mai, og til opptakene fire uker i etterkant.

Copyright Rettferdskonferansen – All rights reserved