RETTFERDSKONFERANSEN 2022

Rettferdskonferansen er en bevegelse for rettferdighet, som løfter frem stemmer og ideer som inspirerer til handling for en mer rettferdig verden.

I 2022 møttes den bevegelsen på nytt etter to år med digitale møtepunkter. På årets konferanse samlet vi oss om søken etter tro som forvandler liv – så vi kan være forbrukere og menigheter som evner å gjøre Guds kjærlighet nær og konkret.

Vi var særlig glad for å ha med oss to spennende internasjonale stemmer, i René August og Kalpona Aktar. Begge deltok digitalt for å spare miljøet for reisen til Norge.

René August er en veteran fra anti-apartheidbevegelsen i Sør-Afrika og anglikansk prest. Hun har blant annet jobbet med å hjelpe kirker i landet med å respondere på spørsmål om fattigdom, ulikhet, urettferdighet og splittelse. Hun utfordret oss på hvordan vi, særlig som kristne, må ta inn over oss ulikhetene i verden og i våre lokalsamfunn.

Kalpona Aktar er leder og grunnlegger av Senter For Arbeidersolidaritet i Bangladesh (BCWS) og industriALL. Hun er tidligere barnearbeider, og nå verdenskjent forkjemper for arbeideres rettigheter. Sammen med henne søkte vi å forstå bedre hvordan våre forbruksvaner påvirker hennes hverdag, og hvordan vi kan handle varer annerledes og bedre enn i dag.

Følg oss på Facebook for mer innhold fra konferansen og Rettferdskonferanse-bevegelsen.

Copyright Rettferdskonferansen – All rights reserved