Bakgrunn

Å vise omsorg for fattige og undertrykte er en integrert del av våre liv som kristne. Vi er kalt til å skape en mer rettferdig verden for alle! Og det finnes utallige eksempler på kirker, organisasjoner og enkeltmennesker som på forskjellige måter har jobbet – og jobber – for å bekjempe urett.

Med det slutter vi oss også til den internasjonale bevegelsen The Justice Conference, som siden oppstarten i 2010 har samlet tusenvis av enkeltmennesker, menigheter og organisasjoner til et felles engasjement for en mer rettferdig verden.

Retteferdskonferansen har vært arrangert i Norge to ganger. Vi kommer fra ulike organisasjoner og kirker og løfter blikket utover mot en urettferdighet vi som kristne ikke kan slå oss til ro med. Konferansen i 2019 hadde besøk av Ken Wytsma, grunnleggeren av The Justice Conference, den internasjonale bevegelsen som nå har fått fotfeste på alle kontinenter.

For at vi skal klare å møte vår tids store utfordringer må vi sammen kjempe en modig kamp for rettferdighet. Vi må utfordre uretten og inspirere til handling.

– Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

Verdens land har forpliktet seg til å arbeide systematisk for å nå disse målene innen 2030. Det er bare 11 år til. Tre stortingsperioder. Om vi skal klare det, krever det at vi alle tar ansvar og gjør en innsats.

Vi er tilstede over hele verden; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det betyr ikke bare at vi har bred kontakt med folk flest og et enormt mobiliseringspotensiale, men også at vi er i posisjon til å utfordre makthavere og kreve handling.

Inkludering av alle, kamp for menneskerettigheter og å utfordre makthaverne er oppgaver der FN ser at trosbaserte aktører kan spille en særlig viktig rolle. Vi har mulighet til å påvirke. Og vi har et ansvar for å gjøre det.

Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er formulert slik: Samarbeid for å nå målene.Vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes. Rettferdskonferansen er en god begynnelse…

Vi vil særlig jobbe for å nå mål 1 og mål 2. Og vi tror mål 17 er nøkkelen.

%d bloggers like this: