Bakgrunn

Å vise omsorg for fattige og undertrykte er en integrert del av våre liv som kristne. Vi er kalt til å skape en mer rettferdig verden for alle! Og det finnes utallige eksempler på kirker, organisasjoner og enkeltmennesker som på forskjellige måter har jobbet – og jobber – for å bekjempe urett.

Overbevist om at vi kan oppnå enda mer om vi jobber sammen, tok Misjonsalliansen initiativ til å bygge en bred, økumenisk allianse, bestående av kirkelige organisasjoner. Sammen arrangerer vi nå Rettferdskonferansen for andre år på rad.

Med det slutter vi oss også til den internasjonale bevegelsen The Justice Conference, som siden oppstarten i 2010 har samlet tusenvis av enkeltmennesker, menigheter og organisasjoner til et felles engasjement for en mer rettferdig verden. Vi håper at Rettferdskonferansen  skal gi denne bevegelsen grobunn også i Norge.

For at vi skal klare å møte vår tids store utfordringer må vi sammen kjempe en modig kamp for rettferdighet. Vi må utfordre uretten og inspirere til handling.

– Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen

FN anerkjenner at vi trosbaserte aktører har en viktig rolle i arbeidet for å skape utvikling og nå bærekraftsmålene, slik de er oppsummert i rapporten Agenda2030. Verdens land har forpliktet seg til å arbeide systematisk for å nå disse målene innen 2030. Det er bare 11 år til. Tre stortingsperioder. Om vi skal klare det, krever det at vi alle tar ansvar og gjør en innsats.

Trosbaserte organisasjoner er i en unik posisjon. Vi er tilstede over hele verden; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det betyr ikke bare at vi har bred kontakt med folk flest og et enormt mobiliseringspotensiale, men også at vi er i posisjon til å utfordre makthavere og kreve handling. I land med undertrykking og ufrihet er ofte religiøse aktører blant de få stemmene styresmaktene lytter til.

Inkludering av alle, kamp for menneskerettigheter og å utfordre makthaverne er oppgaver der FN ser at trosbaserte aktører kan spille en særlig viktig rolle. Vi har mulighet til å påvirke. Og vi har et ansvar for å gjøre det.

Det siste av FNs 17 bærekraftsmål er formulert slik: Samarbeid for å nå målene.Vi trenger nye og sterke partnerskap for å lykkes. Rettferdskonferansen er en god begynnelse…

Vi vil særlig jobbe for å nå mål 1 og mål 2. Og vi tror mål 17 er nøkkelen.