Om oss

Blir du provosert av dette bildet? Bekymrer det deg at jorden du bor på er alvorlig syk? Kjenner du tårene presse på når du hører at unge kvinner selges til prostitusjon?

Og føler du at det er ditt ansvar å gjøre noe med det? 

Kirkens Nødhjelp Magasinet # 4 2010. SAO PAULO, BRAZIL, 2005. The Paraisópolis favela (Paradise City shantitown) borders the affluent district of Morumbi in São Paulo, Brazil

Vi inviterer deg som vil kjempe for en mer rettferdig verden til konferanse og workshop i Storsalen i Oslo, 8. november 2019. Der vil du møte kunnskapsrike talere og engasjerte mennesker fra ulike verdensdeler. Vi skal finne ut hva vi sammen kan gjøre for å bekjempe urettferdighet.

Vi ønsker å dele de erfaringene som kristne aktører og andre har gjort seg med å fremme rettferdighet rundt om i verden. Samtidig vil vi utfordre og utruste deg, kirken din eller organisasjonen du tilhører til å fremme rettferdighet, ikke bare i ord, men i handling – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Konferansen arrangeres for andre gang i Norge. I 2018 var et par hundre mennesker samlet på Sentralen i Oslo, og alt ligger til rette for enda flere deltakere i år. Bli med i en voksende, økumenisk bevegelse for rettferdighet!Det er på tide å gjøre noe. Vi håper du er med oss!


Hvem retter konferanse seg mot?

  • Ansatte og frivillige i lokale menigheter, på regionalt og sentralt nivå.
  • Ansatte og frivillige i organisasjoner som arbeider med de temaene som rettferdighetskonferansen fokuserer på, som f.eks. diakonale-, misjons-, bistands- og rettighetsorganisasjoner.
  • Andre som er interesserte i temaene

Leave a Reply