Temaseminarer

Du velger mellom 4 temaseminarer på Rettferdskonferansen:

Klima

Hvordan skal vi snakke om klima for få folk med oss? Hva bør vi formidle og hva bør vi gjøre? Hvilke medier og arenaer bør vi prioritere? Og hva bør vi unngå? Er det riktig å lytte til Greta Thunberg som ber oss handle som om huset står i brann? Eller skal vi unngå panikk og fokusere på klimapositivisme? Det haster å snu utviklingen hvis vi skal klare å holde den globale temperaturstigningen under 1,5 grader. Så det gjelder å finne de smarteste måtene å kommunisere klima på!

I panelet:

Moderne slaveri (ENG)

How can the Norwegian churches together bring about change and help end slavery in our society?

Dr Alison Garder will talk about her work with the Clewer Initiative. “The Clewer Initiative is enabling Church of England dioceses and wider Church networks to develop strategies to detect modern slavery in their communities and help provide victim support and care.  It involves working with the Church locally, identifying resources that can be utilised, developing partnerships with others, and creating a wider network of advocates seeking to end modern slavery together. Nationally, it involves developing a network of practitioners committed to sharing models of best practice and providing evidenced based data to resource the Church’s national engagement with statutory and non-statutory bodies.

We believe that the tools to end modern slavery already exist within the local community and that the Church, which is present in all communities and at the heart of many, has a primary responsibility in leading these efforts.” (https://www.theclewerinitiative.org/about-us)

How can the Norwegian churches together bring about change and help end slavery in our society?

Økonomisk ulikhet

Vi er vant til å tenke på Norge som et land med små forskjeller mellom folk og hvor alle har muligheter til et godt liv -uansett bakgrunn. Men stemmer dette bildet? Hvilken vei går utviklingen? Og er ulikhet i seg selv egentlig et problem? På dette seminaret utforsker vi hva som kjennetegner samfunn med høy ulikhet og med lav ulikhet, og hvordan det er mulig å påvirke dette. Vi spør også hvordan vi som kirker kan handle for å bekjempe ulikhet, både lokalt og sammen som kirker og organisasjoner på nasjonalt plan. Du vil få høre kompetente innledere med erfaring både fra forskning, organisasjonsliv og lokalt arbeid.

Rettferdighet i teologi og praksis

Dette seminaret vil se på sammenhengen mellom tro/teologi og rettferdighet. Hva er den bibelske begrunnelsen for kamp for rettferdighet? Hvilken plass har rettferdighet i Kirkens oppdrag? Hva er forholdet mellom rettferdighet og frelse? Hvordan er forholdet mellom Guds vesen og rettferdighet? Er Kirkens kamp for rettferdighet noe mer og dypere enn aktivisme? Du møter teologer og praktikere fra ulike sammenhenger med både norsk og internasjonal erfaring.

Innlegg på norsk, panelsamtale på engelsk. // Presentations in Norwegian, panel discussion in English.

Medvirkende:

  • Ken Wytsma, pastor og grunnlegger av The Justice Conference
  • HildeGunn Schuff, førsteemanuensis Ansgarskolen,Korsveibevegelsen
  • Håkon Kessel, sokneprest i Den norske kirke på Sola, tidligere misjonær i Japan for NMS
  • Kommandør William Cochrane, leder for Frelsesarmeen i Norge
  • Knut Hallen daglig leder Samarbeid menighet og misjon –SMM i Den norske kirke

Samtalen ledes av Vija Herefoss, forsker (PHD) i teologi