Tematiske seminarer

Du må velge mellom 4 tematiske seminarer på Rettferdskonferansen:

Klima

Hvordan skal vi snakke om klima for få folk med oss? Hva bør vi formidle og hva bør vi gjøre? Hvilke medier og arenaer bør vi prioritere? Og hva bør vi unngå? Er det riktig å lytte til Greta Thunberg som ber oss handle som om huset står i brann? Eller skal vi unngå panikk og fokusere på klimapositivisme? Det haster å snu utviklingen hvis vi skal klare å holde den globale temperaturstigningen under 1,5 grader. Så det gjelder å finne de smarteste måtene å kommunisere klima på!

I panelet:

Moderne slaveri (ENG)

Ecocide and Modern Slavery. Two interlinked global crises – and the secret to saving the world. Speaker: Dr. Alison Gardner. Time for questions & answers, open discussion.

Økonomisk ulikhet

Vi er vant til å tenke på Norge som et land med små forskjeller mellom folk og hvor alle har muligheter til et godt liv -uansett bakgrunn. Men stemmer dette bildet? Hvilken vei går utviklingen? Og er ulikhet i seg selv egentlig et problem? På dette seminaret utforsker vi hva som kjennetegner samfunn med høy ulikhet og med lav ulikhet, og hvordan det er mulig å påvirke dette. Vi spør også hvordan vi som kirker kan handle for å bekjempe ulikhet, både lokalt og sammen som kirker og organisasjoner på nasjonalt plan. Du vil få høre kompetente innledere med erfaring både fra forskning, organisasjonsliv og lokalt arbeid.

Rettferdighet i teologi og praksis

Dette seminaret vil se på sammenhengen mellom tro/teologi og rettferdighet. Hva er den bibelske begrunnelsen for kamp for rettferdighet? Hvilken plass har rettferdighet i Kirkens oppdrag? Hva er forholdet mellom rettferdighet og frelse? Hvordan er forholdet mellom Guds vesen og rettferdighet? Er Kirkens kamp for rettferdighet noe mer og dypere enn aktivisme? Du møter teologer og praktikere fra ulike sammenhenger med både norsk og internasjonal erfaring.

Innlegg på norsk, panelsamtale på engelsk. // Presentations in Norwegian, panel discussion in English.

Medvirkende:

  • Ken Wytzma, pastor og grunnlegger av The Justice Conference
  • HildeGunn Schuff, førsteemanuensis Ansgarskolen,Korsveibevegelsen
  • Håkon Kessel,sokneprest i Den norske kirke på Sola, tidligere misjonær i Japan for NMS
  • Knut Hallen daglig leder Samarbeid menighet og misjon –SMM i Den norske kirke

Samtalen ledes av Vija Herefoss, misjonsrådgiver i Stefanusalliansen, forsker (PHD) Missiologi på MF