Leserinnlegg for klimarettferdighet

De siste årene har konseptet twitterstorm, der mange enkeltpersoner twitrer om samme tema til samme tid, blitt et virkemiddel for å rette fokus mot bestemte saker. Men, selv om sosiale medier har gitt muligheter til å mobilisere mange på kort tid må vi ikke glemme at det finnes andre måter å nå den norske befolkningen på. Under rettferdskonferansen ønsker vi å flytte konseptet tilbake til landets hundrevis av lokalaviser. Mens mange aktører nå kjemper om å lage nye twitterstormer skal vi heller se på hvordan vi kan bruke lokalavisa for å oppnå klimarettferdighet, og kanskje klarer vi å lage en leserinnleggstorm for klima som Norge aldri har sett maken til?

Under workshoppen får vi tips og triks til hvordan vi kan skrive gode leserinnlegg og få disse på trykk. Forhåpentligvis står vi igjen med en felles tematikk som alle deltakerne på rettferdskonferansen kan stå sammen om å sende til sine respektive lokalaviser. 

Ansvarlig for workshopen er Helene Molteberg Glomnes, daglig leder i VON kommunikasjon

Leave a Reply

%d bloggers like this: