Leserinnleggstorm for klimarettferdighet

De siste årene har konseptet twitterstorm, der mange enkeltpersoner twitrer om samme tema til samme tid, blitt et kjent virkemiddel for å rette fokus mot bestemte saker. Under rettferdskonferansen ønsker vi å ta konseptet til nye høyder og tilbake til landets hundrevis av lokalaviser. Istedenfor å lage en twitterstorm skal vi lage en leserinnleggstorm for klima som Norge aldri har sett maken til.

Under workshoppen får vi tips og triks til hvordan vi kan skrive gode leserinnlegg og jobber frem en felles tematikk alle deltakerne på rettferdskonferansen kan stå sammen om å sende til sine respektive lokalaviser. Alle leserinnleggene sendes til lokalaviser på en felles bestemt dato etter konferansen.

Leave a Reply