Moderne slaveri i Asia

– med Thailand som eksempel (ENG)

Moderne slaveri har passert mange faser i Thailand de siste tiårene. Tidlig på 90-tallet var vi vitne til brutaliteten som mange ofre led – fra å være innelåst og lenket fast, til sigarett brennemerking og mishandling. Det var nesten uvirkelig hva jentene i slavehusene gjennomgikk. I løpet av årene har imidlertid lover og regler tredd i kraft. Men moderne slaveri tilpasses nytt terreng.  Det er et skifte fra ruralt til urbant, og det er flere som migrerer på jakt etter et «bedre liv». Workshopen vil omhandle forholdene knyttet til morderne slaveri slik det fremstår i Asia i dag.

Vil bli holdt på engelsk // Will be in english

Disse bidrar:

Leave a Reply

%d bloggers like this: