“Slavefrie” fellesskap

Hvordan kan vi bli «slavefrie» i våre fellesskap, menigheter og organisasjoner? Muligheter og verktøy som kan ta oss nærmere en rettferdig og bærekraftig virksomhet

Når personer med ansvar for daglig drift skal kjøpe varer eller tjenester til sin organisasjon eller menighet, må de forholde seg til en multinasjonal varehandel og et mangfold av tjenestetilbydere. Å gjøre etisk gode valg kan fortone seg dyrt og omstendelig. Det er lett å konkludere med at «systemet bare er sånn». Funn viser også at mange kirkelige aktører ender med å velge lavere pris og kvalitet foran hensynet til bærekraft og etiske arbeidsforhold. Skal vi slå oss til ro med status quo og er endring virkelig så vanskelig? Gjør vi noe med etterspørselen, forblir ikke ting «sånn». Går mange nok sammen, er det mulig å bidra til at markedene flyttes i riktig retning.               

Bli med på to konkrete øvelser der vi sammen ser på

Hvilke varer og tjenester er forbundet med særlig risiko for tvangsarbeid og negativ miljøpåvirkning? Hvilke valgmuligheter har vi?

  • Hvordan kan vi redusere sannsynligheten for utnytting når vi kjøper tjenester?
  • Hvem bør få pusse opp menighetshuset eller boligen og hvilken renholds- eller cateringbedrift skal vi velge?

Innledere:

Samtalen ledes av Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd

Leave a Reply

%d bloggers like this: