Tina Razafimandimby Våje

Tina Razafimandimby Våje er 16 år gammel, og er en av de norske ungdommene som står bak skolestreikene for klima. Hun har bakgrunn fra Miljøagentene, Natur og Ungdom og Barnas Klimapanel. Tina kaller seg selv “ufrivillig klimaaktivist”. – Jeg vil ikke måtte kjempe for en levelig klode. Jeg vil heller ikke at det å være engasjert i miljø- og klimaspørsmål skal være forbeholdt spesielt interesserte. Derfor er skolestreikene viktige! 

Leave a Reply

%d bloggers like this: