UngDebatt om Klimarettferdighet

Kom å si din mening om til fagfolk og beslutningstakere

For å finne gode løsninger på klimautfordringene må alle bidra! Derfor har vi invitert fagfolk og beslutningstakere til en lavterskel debattform hvor DU kan diskutere med andre og gi innspill til mennesker som daglig har innflytelse og beslutningsmakt. Målet er at du både får nye ideer og mulighet til å si din mening. UngDebatt er et konsept utviklet av Forandringshuset og KFUK-KFUM Global, og kanskje en metode du kan ta med tilbake til din egen organisasjon/menighet.

Leave a Reply