Alle med

Hvordan kan alle barn og unge få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens inntekt? I denne workshopen blir du kjent med konkrete verktøy for å oppnå likeverdig deltakelse og muligheter på fritidsarenaer for barn og unge. Verktøyene er tilpasset både frivillige foreninger/organisasjoner og kommuner. Alle med er et bredt samarbeid hvor kirkelige aktører deltar sammen med en rekke frivillige og offentlige aktører.

Leave a Reply