LA OSS FÅ AlleMed

Alle barn fortjener en god barndom. Å sikre at alle barn får ta del i fritidsaktivitet er en viktig brikke for å hindre utenforskap.
Workshopen ALLEMED viser hvordan du konkret kan bidra til å få alle med!
Denne sesjonen retter seg særlig mot deg som er involvert i fritidsaktivitet for barn og unge eller som jobber tett på familier i sårbare situasjoner, enten det er på overordnet nivå – i menighet eller organisasjon
eller i direkte kontakt. 

ALLEMED er et gratis dialogverktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. I denne workshop’en får du både mer kunnskap om barns rett til fritid og barrièrer for deltakelse og du får selv testet ut verktøyet i praksis, slik at du kan dra hjem og gjøre en forskjell der du er!

Les mer på www.allemed.no

Ansvarlige for workshopen er Kristin Urrang, nasjonal koordinator for AlleMed/Norges KFUK-KFUM og Kristin Stordal, fagkonsulent, seksjon for velferd og utvikling, Frelsesarmeen (moderator)

Leave a Reply

%d bloggers like this: