Dagfinn Høybråten

Dagfinn Høybråten er generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Høybråten har en klar kirkelig forankring, og har erfaring fra arbeid med bistandsspørsmål både nasjonalt og internasjonalt, blant annet som mangeårig styreleder for Den globale vaksinealliansen (Gavi).

Dagfinn Høybråten kom til Kirkens Nødhjelp fra stillingen som generalsekretær i Nordisk ministerråd. Han har lang fartstid fra Storting og regjering, blant annet som helseminister, arbeids- og sosialminister, visepresident i Stortinget og medlem av Stortingets utenrikskomité. Han har vært partileder og parlamentarisk leder i KrF. Han har ledet trygdeetaten i Norge, vært rådmann og direktør i kommunenes interesseorganisasjon KS. Høybråten er i dag også leder av Sannhets- og forsoningskommisjonen, som gransker fornorskningspolitikken overfor samer og kvener og dens konsekvenser.

One thought on “Dagfinn Høybråten

Leave a Reply

%d bloggers like this: