Kristen teologi og Bærekraftsmålene

Hva er sammenhengen mellom kristen tro og bærekraftsmålene? Kjell Nordstokke har skrevet den teologiske refleksjonen til de 17 bærekraftsmålene i Bærekraftsboka.

Her blir det solid bibelbasert teologi og også verktøy for hvordan man kan ta dette videre i sin lokale sammenheng.

Med bl.a  Kjell Nordstokke, professor emeritus Diakonhjemmet(nå VID) og bl.a tidligere leder for det Det lutherske verdensforbunds «Mission and developement» .

Leave a Reply