Overgrep kjenner ingen grenser!

De siste årene er det kommet tydelig frem at barn i Norge er blitt mer utsatt for overgrep ved at de alltid har mobilen med seg og aldri er mer enn et tastetrykk vekk fra en mulig overgriper. Samtidig har vi gjennom norske medier lest historier om barn på Filippinene som også utsettes for overgrep fra Norge. Nettet kjenner ingen grenser!

Hva kan vi gjøre med dette? Kan vi gjøre noe som enkeltpersoner og som kirke? Hvordan kan vi forebygge at dette skjer i Norge og på Filippinene?

Vil bli holdt på engelsk // Will be in english

Til å samtale om dette har vi invitert

  • Fe Foronda, leder for PCMN på Filippinene, et nettverk av kirkelige organisasjoner som jobber med barn og forebygging av overgrep på barn på Filippinene.
  • Ragnhild Lindahl Torstensen, daglig leder i Lightup Norge, en internasjonal ungdomsorganisasjon som som forebygger menneskehandel.

Leave a Reply

%d bloggers like this: