Sunniva Gylver

Sunniva Gylver, f.1967, gift, tre barn, bor i Oslo. Prest, forfatter, foredragsholder og aktivist. Aktiv i Korsvei-bevegelsen siden 1994, og har bidratt i flere bøker derfra. Gylver er en engasjert stemme i den offentlige debatten, for eksempel i debatt om klimakrisen og knyttet til religionsdialog, særlig med islam. Bidro også i utgivelsen av Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen på norsk i 2015

Leave a Reply

%d bloggers like this: