Frihetens time

Norges Kristne Råd, i samarbeid med Sindre Skeie (prest og forfatter) og Trond Gilberg (kantor og komponist) lanserer:

«FRIHETENS TIME» – sanger og tekster om utnytting, moderne slaveri og Guds rettferdighet

Materialet er skrevet til Global uke mot moderne slaveri. Tanken er at stoffet skal kunne brukes fritt på ulike steder i hele landet under uka 10. – 17. november og de kommende årene. Det kan brukes som en hel oppsetning eller plukkes fra til enkeltinnslag i gudstjeneste, temasamlinger el. l. Sangene kan fungere som fellessanger.

FRIHETENS TIME består av 5 poetiske tekster (ulike stemmer til lesning) og 5 nyskrevne salmer med noter og arrangement. Sindre Skeie har skrevet tekstene, mens Trond Gilberg står bak musikken og arrangementene. Det blir URFRAMFØRING i Fagerborg kirke, Oslo, 8. november kl. 19.

For mer informasjon, eller bestilling av materialet, se globaluke.no

Leave a Reply

%d bloggers like this: