Haakon Kessel

Haakon Kessel er sokneprest i Ræge menighet, Sola, og sitter som nestleder i SMM – Samarbeid Menighet og Misjon, Stavanger, for HimalPartner. Han har tidligere vært 12 år i Osaka, Japan som misjonær/prest i en japansk luthersk kirke (utsendt for NMS).

Kessel er nemdmedlem i Utlendingsnemda (UNE), og underviser ved VID Stavanger i fagene Homiletikk og Kontekst og identitet

Leave a Reply

%d bloggers like this: