Hildegunn Marie Tønnessen Schuff

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff er stipendiat og høgskolelektor i psykologi og interkulturelle studier på Ansgar Høgskole, og skribent for bl.a. Korsvei og Vårt Land. Hun er lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne i Kristiansand. Hildegunn er også medforfatter av Bærekraftsboka: FNs bærekraftsmål i lys av kristen tro (2019), hvor hun har skrevet bønnene for hvert bærekraftsmål. Hun har engasjert seg for klima, flyktninger, inkludering og rettferdighet gjennom en årrekke, både som frivillig, folkevalgt og fagperson.

Leave a Reply

%d bloggers like this: