William Cochrane

Kommandør William Cochrane er opprinnelig fra Skottland og ble utnevnt til leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene i august 2016.

Han kom fra jobben som internasjonal sekretær for Stabssjefen ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkontor i London (IHK). En stilling han hadde hatt siden 2009. Der hadde han ansvar for administrasjonsavdelingen ved IHK, noe som også omfatter administrasjon av internasjonalt personell. 

Før dette har han hatt mange og varierte oppgaver i Frelsesarmeen. Han har vært leder for flere korps (menigheter) i Storbritannia, hatt ulike posisjoner ved det territoriale hovedkvarteret i England. Han var, for å nevne noe, kommunikasjonssjef der. Tidligere arbeidserfaring utenfor Armeen har han fra jobber innen politikk på lokalt og nasjonalt plan.

Cochrane ble utnevnt til Sjefsekretær (nestleder) for Frelsesarmeen i Storbritannia og Irland i 2006.William Cochrane har også vært sekretær for Internasjonalt økumenisk samarbeid og han har vært medlem av det internasjonale Rådet for etiske og sosiale spørsmål i Frelsesarmeen.

I løpet av de tre siste årene har han besøkt alle deler av Norge i tillegg til flere besøk på Island og Færøyene. Til nå har han besøkt over 70 av Frelsesarmeens 104 korps i våre tre land.

Leave a Reply

%d bloggers like this: