Knut Hallen

Ordinert prest i Den norske kirke, har jobbet i Trondenes(Harstad) og Nittedal.Har erfaring som misjonsprest gjennom NMS i Den evangelisk lutherske kirken i Thailand og har siden 2008 jobbet som daglig leder for samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene(SMM) i Mellomkirkelig råd, se www.kirken.no/smm

Leave a Reply

%d bloggers like this: