Arne Viste

Arne Viste er daglig leder i bemanningsbyrået Plog AS. Han har siden 2015 gitt ureturnerbare asylsøkere jobb. Ifølge utlendingsloven er det ulovlig å ansette asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, men Viste mener dette strider mot Grunnlovens paragraf 110: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet sitt eller næringsverksemda si.»

Ureturnerbare asylsøkere har fått avslag på asylsøknaden sin, men kan av ulike årsaker ikke returnere til hjemlandet sitt. Derfor fortsetter de å bo i Norge, selv om de ikke har fått innvilget asyl. – Hjertet mitt tålte det ikke. Jeg tenkte at jeg må gjøre noe, sa Arne Viste til Dagbladet om da han først ble kjent med ureturnerbare asylsøkere.

Han har siden 2015 meldt inn alt sitt arbeid til myndighetene, i et håp om at han skal bli tiltalt og få saken ført for retten. Høsten 2019 kom saken opp i tingretten og Viste ble dømt til ett års betinget fengsel. I tillegg ble bemanningsbyrået dømt til å betale bot i millionklassen. Viste mener fortsatt at Grunnloven gir ureturnerbare asylsøkere rett til arbeid, og har bestemt seg for å anke til lagmannsretten.

Saken har skapt mye oppmerksomhet, og mange har vært ute og støttet Viste. Han er aktiv i IMI-kirken, og menigheten har blant annet opprettet et pengefond for å støtte det videre arbeidet for ureturnerbare asylsøkere.

“Arne Viste minner oss om verdiene våre.”

Dagen på lederplass, 28.10.2019

Leave a Reply

%d bloggers like this: