Erhard Hermansen

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd.

Hermansen har sin utdannelse fra Luthersk bibel- og menighetsseminar, Menighetsfakultetet og Høyskolen for ledelse og teologi.

Han har tidligere vært pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Han har også arbeidet som assisterende maritim personalsjef i Bourbon Offshore Norway AS og som lærer i Herøy kommune.

Leave a Reply

%d bloggers like this: