Ragnhild Lindahl Torstensen

Ragnhild Lindahl Torstensen er daglig leder i Lightup Norge, som er en demokratisk ungdomsorganisasjon som forebygger menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup øker bevisstgjøringen og kunnskapen om hvordan menneskehandel og seksuell utnyttelse kommer til uttrykk i vår tid. 

Lightup berører røttene og drivkreftene bak den utnyttelsen som i dag finner sted, i ulike sektorer tilknyttet tvangsarbeid, så vel som i sexindustrien og pornoindustrien tilknyttet prostitusjon, pornografi og seksuell utnyttelse. Kunnskap gir oss muligheten til å endre våre holdninger og til å foreta bevisste valg som kan være med på å forebygge utnyttelse.

Lightup gir unge en plattform for sitt kreative engasjement, og tror at positiv forandring kan skapes gjennom en holdningsendring blant unge i dag. Lightup holder workshops og undervisning for hundrevis av unge årlig på skoler, for ungdomsgrupper og på folkehøyskoler og universiteter/ høyskoler. Vi deltar i samfunnsdebatten, påvirker politisk, og har lokale team som bidrar i arbeidet med å nå ut til flere unge. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: