Klima

Hvordan skal vi snakke om klima for få folk med oss? Hva bør vi formidle og hva bør vi gjøre? Hvilke medier og arenaer bør vi prioritere? Og hva bør vi unngå? Er det riktig å lytte til Greta Thunberg som ber oss handle som om huset står i brann? Eller skal vi unngå panikk og fokusere på klimapositivisme? Det haster å snu utviklingen hvis vi skal klare å holde den globale temperaturstigningen under 1,5 grader. Så det gjelder å finne de smarteste måtene å kommunisere klima på!

I panelet:

Samtalen ledes av Ingrid Aas Borge, Kirkens Nødhjelp

Leave a Reply

%d bloggers like this: