Økonomisk ulikhet

Vi er vant til å tenke på Norge som et land med små forskjeller mellom folk og hvor alle har muligheter til et godt liv -uansett bakgrunn. Men stemmer dette bildet? Hvilken vei går utviklingen? Og er ulikhet i seg selv egentlig et problem? På dette seminaret utforsker vi hva som kjennetegner samfunn med høy ulikhet og med lav ulikhet, og hvordan det er mulig å påvirke dette. Vi spør også hvordan vi som kirker kan handle for å bekjempe ulikhet, både lokalt og sammen som kirker og organisasjoner på nasjonalt plan. Du vil få høre kompetente innledere med erfaring både fra forskning, organisasjonsliv og lokalt arbeid.

Medvirkende:

Karl Ove Moene, professor ved økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda og forfatter av «Det trengs en landsby: Hvordan familie, skole og nabolag påvirker våre barns fremtid»

Celestyna Hamad, leder av Unge holmlianere og prosjektleder for det nye Forandringshuset på Holmlia (KFUK-KFUM)

Marit Nybø, seksjonsleder fattige tilreisende, Bymisjonssenteret Tøyenkirken, Kirkens Bymisjon Oslo

Atle Sommerfeldt, biskop i Borg bispedømme, Den norske kirke

Sven Larsen, Kirkens Nødhjelp (ordstyrer)

Leave a Reply

%d bloggers like this: