Asbjørn Torvanger

Asbjørn Torvanger er økonom og seniorrådgiver ved CICERO – senter for klimaforskning. Forskningsfokuset hans ligger hovedsakelig på klimafinansiering og klimapolitikk, og som forfatter for utallige rapporter og artikler er han en viktig kunnskapsformidler inn i den norske klimadebatten.

Leave a Reply