Bakgrunn

Å vise omsorg for fattige og undertrykte er en integrert del av våre liv som kristne. Vi er kalt til å skape en mer rettferdig verden for alle! Og det finnes utallige eksempler på kirker, organisasjoner og enkeltmennesker som på forskjellige måter har jobbet – og jobber – for å bekjempe urett. Rettferdskonferansen er en fortsettelse av det arbeidet.

Retteferdskonferansen kom til Norge i 2018. Arrangørene og deltakerne kommer fra ulike organisasjoner, kirker og menigheter. Sammen løfter vi blikket og setter søkelys på kampen mot urettferdighet, både her i Norge og i verden for øvrig.

Vi er del av den internasjonale bevegelsen The Justice Conference, som siden oppstarten i 2010 har samlet tusenvis av enkeltmennesker, menigheter og organisasjoner til et felles engasjement for en mer rettferdig verden. Grunnleggeren av bevegelsen heter Ken Wytsma.

Han har skrevet flere bøker om kristen tro og rettferdighet. Her kan du se en video der han deler noen av de tankene:

Andre land der rettferdskonferansen avholdes:

Verdens land har forpliktet seg til å arbeide systematisk for å nå 17 felles bærekraftsmål innen 2030. Det er bare ti år frem i tid. Om vi skal klare det, krever det at vi alle tar ansvar og gjør en innsats, også vi kristne.

Selv om rettferdskonferansen ikke avholdes i alle land, så er verdens kristne likevel til stede. Det betyr at vi som trosfelleskap har bred kontakt med folk der de bor og et enormt mobiliseringspotensiale. Derfor er vi også i posisjon til å utfordre makthavere og kreve handling til det beste for våre medmennesker.

Rettferdskonferansen skal inspirere til handling for å nå alle bærekraftsmålene, inkludert det siste: Samarbeid for å nå målene (nr. 17). Derfor søker vi å legge til rette for, og dyrke alle typer partnerskap som bidrar til å nå de andre bærekraftsmålene.

%d bloggers like this: