En tro med konsekvenser

Klikk her for å se opptak av webinaret på vår Facebook-side

Vi fikk hjelp av tre personer med hver sine synsvinkler på hva det vil si å se sammenhenger mellom tro, livsstil og kamp for rettferdighet. Sammen leter vi et gode svar på hvordan tro kan og bør ha konsekvenser i livene våre. Vi ser også på noen konkrete verktøy som kan hjelpe oss i hverdagen.

Ordstyrer: Knut Hallen (SMM)

  • Stian Kilde Aarebrot- «Kunsten å forme livet», leder av praksisnettverket e.Kr.(Etter Kristus)
  • #Grådighetsbekjemper (NMS) Silje Sjøtveit/diakon i Tinn (Telemark).
  • Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen og initiativtaker til rettferdskonferansen i Norge.
  • (Stephen Kaumba måtte melde avbud pga. sykdom).

%d bloggers like this: