En tro med konsekvenser

Webinar om temaet: På jorda som i himmelen…i vårt forhold til Gud.

Vi får hjelp av tre personer med hver sine synsvinkler på hva det vil si å se sammenhenger mellom tro, livsstil og kamp for rettferdighet. Sammen leter vi et gode svar på hvordan tro kan og bør ha konsekvenser i livene våre. Vi ser også på noen konkrete verktøy som kan hjelpe oss i hverdagen.

Ordstyrer: Knut Hallen (SMM)

Tid: 27. oktober, kl. 19:00-20:00 (Gruppearbeid på zoom, 20:00-20:30)

Sted: Strømmes her på nettsiden og på facebook-siden til rettferdskonferansen.

  • Stian Kilde Aarebrot- «Kunsten å forme livet», leder av praksisnettverket e.Kr.(Etter Kristus)
  • #Grådighetsbekjemper (NMS) Silje Sjøtveit/diakon i Tinn (Telemark).
  • Stephen Kaumba Bosatt i Kristiansand, kommet som kvoteflyktning fra Kongo i sin tid. Han er pastor i en internasjonal menighet og driver arbeid i flyktningleirer gjennom organisasjonen BraveHeart.

Leave a Reply

%d bloggers like this: