Hvordan kan vi øke og styrke innvandreres deltakelse i jobb og samfunnsliv?

Publisert av Rettferdskonferansen Torsdag 12. november 2020

Spørsmålsforslag til grupper som ønsker å følge opp webinaret:

– På hvilke områder/arenaer ser vi at vi lykkes med inkludering lokalt? 
– Hvilke nye initiativ kan vi ta for å være mer bevisste bidragsytere til å støtte innvandrere i deres prosess mot jobb og samfunnsdeltakelse?  
– Hvilke barrierer kan vi være med å bryte? 
– Hvordan er det med gjestfrihet i vår menighet/organisasjon/sammenheng?
– Kan vi bedre legge til rette for å inkludere slik at innvandrere kjenner seg mer velkomne? 

Migranter i Norge møter et rikt og velorganisert samfunn som tidvis oppleves lite tilgjengelig for nye innbyggere. Håpet om en ny fremtid med arbeid og varig inntekt er en sterk drivkraft, men for mange oppleves veien dit nesten uoverkommelig. Hva kan vi gjøre for å senke terskelen og lette søken etter en plass å høre til?

Ordstyrer: Kristin Stordal, Frelsesarmeen

Tid: 17. november kl. 19-20:00 (gruppearbeid på zoom 20:00-20:30)

Kristin Stordal, som talte om gjestfrihet og integrering på rettferdskonferansens minikonferanse leder en spennende samtale om hva vi kan og bør gjøre.

De andre som deltar er:

Jonatan Hansen Lønnegreen – Sosionom/veileder hos Frelsesarmeen

Lemma Desta – Rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid

Dora Poni Loro – Sosionom med bakgrunn fra Kirkens Bymisjon, Bergen kommune og verv i flere NGOer som jobber med flerkulturet arbeid.

Leave a Reply

%d bloggers like this: