Hvordan kan vi øke og styrke innvandreres deltakelse i jobb og samfunnsliv?

Webinar om temaet: På jorda som i himmelen…i vårt forhold til hverandre

Migranter i Norge møter et rikt og velorganisert samfunn som tidvis oppleves lite tilgjengelig for nye innbyggere. Håpet om en ny fremtid med arbeid og varig inntekt er en sterk drivkraft, men for mange oppleves veien dit nesten uoverkommelig. Hva kan vi gjøre for å senke terskelen og lette søken etter en plass å høre til?

Det vil være mulig å stille spørsmål til paneldeltakerne via http://www.menti.com. Kode for å komme inn på riktig skjema kommer senere!

Det er ikke nødvendig med påmelding, men gi oss gjerne beskjed om at du har tenkt å følge sendingen på facebook-arrangementet.

Ordstyrer: Kristin Stordal, Frelsesarmeen

Tid: 17. november kl. 19-20:00 (gruppearbeid på zoom 20:00-20:30)

Sted: Strømmes her på nettsiden og på facebook-siden til rettferdskonferansen.

Kristin Stordal, som talte om gjestfrihet og integrering på rettferdskonferansens minikonferanse leder en spennende samtale om hva vi kan og bør gjøre.

De andre som deltar er:

Jonatan Hansen Lønnegreen – Sosionom/veileder hos Frelsesarmeen

Lemma Desta – Rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid

Dora Poni Loro – Sosionom med bakgrunn fra Kirkens Bymisjon, Bergen kommune og verv i flere NGOer som jobber med flerkulturet arbeid.

Leave a Reply

%d bloggers like this: