3 – Hvordan protesterer kristne mot urett?

I denne episoden møter vi Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”. Erhard beskrives som en brobygger, som ivrer etter å se Guds folk jobbe sammen, til det beste for sine medmennesker.

Vi møter også Hans Åge Gravaas, daglig leder i Norsk råd for Misjon og Evangelisering (NORME), en paraplyorganisasjon for 42 norske misjonsorganisasjoner. Hans Åge har en bred bakgrunn med ledervern og oppgaver i kirkeliv, misjon og i undervisningssektoren, han har også vært generalsekretær i Stefanusalliansen.

I denne episodens klipp snakker Erik Andreassen, pastor i Oslo misjonskirke Betlehem, om det å tørre å si ifra når vi ser urett. Erik har flere ganger valgt å gå ut med offentlig kritikk av andre kristne ledere. Blant annet for å si ting som beviselig ikke er sant og for å koble penger for sterkt til helbredelse.

Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: