4 – Hva inspirerer oss til klimakamp?

I denne episoden møter vi Anne Kristin Hagesæther. Anne Kristin er kunstner, aktiv i korsvei-bevegelsen – en av arrangør-organisasjonene bak rettferdskonferansen – og engasjert i klimasaken. Hun var blant annet sentral i å få med den norske kirke på klimabrølet, en folkemobilisering for å øke presset på at norske politikere skal prioritere klimasaken.   

Vi hører også et innlegg fra Sofie Nordvik, klimapolitisk talsperson i KFUK-KFUM Global, der hun snakker om hvordan vi kan snu håpløshet til et kall om rettferdighet og handling. Hun utfordrer oss til å gi plass til ungdom, både til å si hva de mener og delta i beslutninger, så vi sammen kan se for oss en bedre verden.

Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: