8 – Hvordan har kristne i Norge tatt imot “de fremmede”?

I denne episoden møter vi Hans Morten Haugen, professor ansatt ved VID vitenskapelige høyskole. Hans Morten jobber blant annet med tema som Kirken og sosialetikk, Kirkens politiske rolle, Sosiale menneskerettigheter og Urfolksrettigheter. Vi snakker om kristnes syn på minoriteter i Norge, hvordan det har utviklet seg og hva vi kan lære av historien.

Vi hører også et innlegg fra Kristin Stordal, fagkonsulent i avdeling for velferd og utvikling i Frelsesarmeen. Hun snakker om hvordan gjestfrihet er en nøkkel til god integrering, ved at vi både blir givere og mottakere, både vertskap og gjest. Kristin brenner for å møte hver enkelt som en ressursperson, tenne håp om forandring og mobilisere menigheter til å finne veier til god inkludering til gjensidig berikelse av våre fellesskap.

Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: