9 – Hvordan ser diakoni ut i en verden preget av Covid-19?

I denne episoden møter vi Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd. Vi snakker om den norske kirkes internasjonale engasjement og hvordan diakoni ser ut i en verden der Covid-19 dominerer.

I denne episodens klipp skal vi høre Lemma Desta, rådgiver for migrasjon og flerkulturelt arbeid i Norges Kristne Råd. Han forteller engasjert om sin egen og andres opplevelse med å begynne på nytt, nå i Norge. Han utfordrer oss som kristne mennesker og fellesskap på hva vi kan og bør gjøre for å søke rettferdighet i praksis, ikke bare bruke fine ord.

Podcast-vert: Andreas Løland, strategisk kommunikasjonsrådgiver i Misjonsalliansen og leder av Rettferdskonferansens sekretariat.

Leave a Reply

%d bloggers like this: