Talere

Eugene Cho brenner for godt lederskap, rettferdighet, hele evangeliet, og søken etter Guds rike her på jorda. Han leder Bread for the World og Bread Institute, en ledende politisk uavhengig kristen organisasjon som pusher nasjonale og internasjonale beslutningstakere til å bekjempe sult – i USA og i resten av verden.

Han og familien startet også One Day’s Wages (ODW) – en bevegelse for å vise folk kraften i felles kamp mot fattigdom. Familien startet med å gi bort en hel årsinntekt gjennom sparing og redusert forbruk, i dag oppmuntrer de andre til å gi en dagslønn. Siden 2009, har ODW samlet inn nesten 70 millioner kroner til fattigdomsbekjempelse. New York Times, The Seattle Times, NPR, Christianity Today og mange andre har bidratt til å fortelle ODW-historien.

Joel er forfatter, coach, bibellærer og internasjonal foredragsholder. Han utforsker ofte temaer som sosial rettferdighet, lederskap, tro og samfunn. Han gir også ofte råd til kirker om raserettferdighet. I 2019 ble han utnevnt som æresdoktor i teologi og kristen tjeneste ved St John’s College, Durham, der han også er gjesteforsker. Han er også en del av det internasjonale instituttet for religionsfrihet (IIRF).

Lisa er grunnlegger og president i Freedom Road, en banebrytende gruppe rådgivere som gjennom historier og erfaringer skaper en felles forståelse av verden. Slik gjør de felles handling for en mer rettferdig verden mulig. Lisa er en teolog som gjennom skriving, tale, aktivisme og trening har skapt reformasjon og endring i kirken, fra Ferguson og Charlottesville i USA til Sør-Afrika, Brasil, Australia og Irland. Lisas bok, «The Very Good Gospel» ble kåret til årets bok i 2016 og Huffington Post har identifisert Lisa som en av 50 kvinnelige religiøse ledere de ville løfte frem på den internasjonale kvinnedagen.

Katharine Hayhoe er klimaforsker. Hun studerer dermed et av de mest presserende problemene menneskeheten står overfor i dag. Men hun er kanskje best kjent for arbeidet med å bygge bro over det brede, dype gapet mellom forskere og kristne – et arbeid hun gjør delvis fordi hun er kristen selv. Christianity Today har henne som en av 50 Women to Watch. Hun er også klimaambassadør for World Evangelical Alliance og vitenskapsrådgiver for organisasjonen A Rocha USA, Det evangeliske miljønettverket og Young Evangelicals for Climate Action. Hun er for tiden vert for TV og YouTube-serien, Global Weirding: Klima, politikk og religion. For oss i Norge er hun også et kjent ansikt fordi hun bidro på klimawebinaret vårt høsten 2020.

Dr Kandiah er en sosial entreprenør med visjon om å løse noen av samfunnets tilsynelatende vanskeligste problemer, gjennom partnerskap på tvers av sivilt samfunn, trossamfunn, regjering og filantropi. Som leder av Adoption and Special Guardianship Leadership Board gir han råd til regjeringen i Storbritannia, og jobber strategisk for å finne permanente kjærlige familier for barn i omsorgssystemet.

Ray er en etterkommer av Kabi Kabi-nasjonen og Gurang Gurang-nasjonen i Sørøst-Queensland, Australia. Han er også en etterkommer av South Sea Islander folket, med dype og vedvarende forbindelser til folket på Ambrym Island. Pastor Ray har en bachelor i teologi fra Murdoch University i Vest-Australia. Ved Murdoch var han med på å etablere Aboriginal Education Unit, hvor han grunnla et studieprogram innen Aboriginal Studies. Han er en tydelig stemme for urfolksrettigheter, sett også fra et kristent synspunkt.

Roy Njuabe er leder for flyktninger Refugees Opportunity and Development (ROAD), et program for Branches of Hope som betjener over 600 flyktninger i Hong Kong. Roy Njuabe vokste opp i Kamerun og flyttet til Hong Kong i 2005. Han har en enorm lidenskap for flyktningers rettigheter og har jobbet med det i mer enn 13 år. Roy har tatt en bachelorgrad i teologi og en mastergrad i International Human Affairs med vekt på humanitære prinsipper og lover. Studiene har gjort at det å ta vare på marginaliserte grupper er en kjerneverdi for livet hans. Han er en sterk talsmann for flyktningenes rett til verdighet, og tar for tiden en Master of Laws (LL.M.) i menneskerettigheter ved University of Hong Kong.

Danielles “aggressive” medfølelse har tjent mennesker i land over hele verden. Fra å etablere rettferdstiltak og plante kirker, til å lansere globale anti-trafficking initiativer, og til å mobilisere folk til “transformational spiritual life”. Danielle trener opp, taler for, og inspirerer folk til å leve annerledes gjennom initiativer som Amplify Peace, Brave Global, Infinitum og Women Speaker’s Collective.

%d bloggers like this: