Talere

Eugene Cho brenner for godt lederskap, rettferdighet, hele evangeliet, og søken etter Guds rike her på jorda. Han leder Bread for the World og Bread Institute, en ledende politisk uavhengig kristen organisasjon som pusher nasjonale og internasjonale beslutningstakere til å bekjempe sult – i USA og i resten av verden. Han og familien startet ogsåContinue reading “Talere”

Et kristent kall til kamp mot fattigdom og urett

Bibelen utfordrer oss til å være i første rekke i bekjempelse av urettferdighet. Når nå verdensbanken anslår at koronapandemien fører til at 100 millioner mennesker risikerer å havne i ekstrem fattigdom, ser vi en utvikling vi som kristne ikke kan forholde oss passive til. Av Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd og Knut Hallen,Continue reading “Et kristent kall til kamp mot fattigdom og urett”

1 – Kalt til kamp mot urett

I denne episoden møter vi Andreas Andersen, generalsekretær i Misjonsalliansen, en diakonal misjonsorganisasjon som bekjemper fattigdom, fremmer rettferdighet og deler tro. Andreas var en av grunnleggerne av rettferdskonferansen her i Norge. Han har tidligere vært med på å re-starte Skjærgårds Mission and Music Festival, da den flyttet til Risøya i 2001, og har i mangeContinue reading “1 – Kalt til kamp mot urett”

2 – Hva er annerledes med kristent utviklingsarbeid?

I denne episoden møter vi Hjalmar Bø generalsekretær i Digni – en paraplyorganisasjon for det langsiktige utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn og Birgit Philipsen, generalsekretær i ADRA – Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. Begge har lang erfaring fra arbeid blant verdens fattige, marginaliserte og forfulgte.   Vi spør dem om hva som er annerledesContinue reading “2 – Hva er annerledes med kristent utviklingsarbeid?”

3 – Hvordan protesterer kristne mot urett?

I denne episoden møter vi Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd, en paraplyorganisasjon for kristne kirker og trossamfunn – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”. Erhard beskrives som en brobygger, som ivrer etter å se Guds folk jobbe sammen, til det beste for sine medmennesker. Vi møter også Hans Åge Gravaas,Continue reading “3 – Hvordan protesterer kristne mot urett?”

4 – Hva inspirerer oss til klimakamp?

I denne episoden møter vi Anne Kristin Hagesæther. Anne Kristin er kunstner, aktiv i korsvei-bevegelsen – en av arrangør-organisasjonene bak rettferdskonferansen – og engasjert i klimasaken. Hun var blant annet sentral i å få med den norske kirke på klimabrølet, en folkemobilisering for å øke presset på at norske politikere skal prioritere klimasaken.    ViContinue reading “4 – Hva inspirerer oss til klimakamp?”

5 – Norges klimakamp – hva gjør vi og hva gjør vi ikke?

I denne episoden møter vi Håkon Grindheim, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp. Vi snakker om hva Norge gjør og ikke gjør for å løse klimakrisa og nå klimamålene våre.  I denne episodens klipp hører vi Erik Solheim snakke om hvordan vi bygger opp verden på nytt etter korona, denne gangen mer rettferdig og bærekraftig. Erik har værtContinue reading “5 – Norges klimakamp – hva gjør vi og hva gjør vi ikke?”

6 – Hvordan skape anstendige jobber i utviklingsland?

I denne episoden møter vi Karen Lim Myrene. Karen er i Norge akkurat nå, men bor og arbeider til vanlig i Kambodsja, som utsending for Misjonsalliansen. Hun jobber med Mission Alliance Business Development – et initiativ for å skape anstendige arbeidsplasser gjennom investeringer og kapasitetsbygging i bedrifter med et stort potensial for vekst. Vi snakkerContinue reading “6 – Hvordan skape anstendige jobber i utviklingsland?”

7 – Hva er moderne slaveri og hvordan bekjemper vi det?

I denne episoden møter vi Catharina Drejer, rådgiver i tankesmien Skaperkraft. Catharina har en mastergrad i Slavery and Liberation ved University of Nottingham, og har skrevet boka #Slavetech sammen med professor Kevin Bales. Hun kombinerer en dyp innsikt i forskningen på moderne slaveri med en sterk evne til å formidle de funnene til andre. ViContinue reading “7 – Hva er moderne slaveri og hvordan bekjemper vi det?”

8 – Hvordan har kristne i Norge tatt imot “de fremmede”?

I denne episoden møter vi Hans Morten Haugen, professor ansatt ved VID vitenskapelige høyskole. Hans Morten jobber blant annet med tema som Kirken og sosialetikk, Kirkens politiske rolle, Sosiale menneskerettigheter og Urfolksrettigheter. Vi snakker om kristnes syn på minoriteter i Norge, hvordan det har utviklet seg og hva vi kan lære av historien. Vi hørerContinue reading “8 – Hvordan har kristne i Norge tatt imot “de fremmede”?”