Ragnhild Lindahl Torstensen

Ragnhild Lindahl Torstensen er daglig leder i Lightup Norge, som er en demokratisk ungdomsorganisasjon som forebygger menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup øker bevisstgjøringen og kunnskapen om hvordan menneskehandel og seksuell utnyttelse kommer til uttrykk i vår tid.  Lightup berører røttene og drivkreftene bak den utnyttelsen som i dag finner sted, i ulike sektorer tilknyttet tvangsarbeid,Continue reading “Ragnhild Lindahl Torstensen”

Erhard Hermansen

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd. Hermansen har sin utdannelse fra Luthersk bibel- og menighetsseminar, Menighetsfakultetet og Høyskolen for ledelse og teologi. Han har tidligere vært pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Han har også arbeidet som assisterende maritim personalsjef i Bourbon Offshore Norway AS og som lærer i Herøy kommune.

Arne Viste

Arne Viste er daglig leder i bemanningsbyrået Plog AS. Han har siden 2015 gitt ureturnerbare asylsøkere jobb. Ifølge utlendingsloven er det ulovlig å ansette asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, men Viste mener dette strider mot Grunnlovens paragraf 110: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidetContinue reading “Arne Viste”

William Cochrane

Kommandør William Cochrane er opprinnelig fra Skottland og ble utnevnt til leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene i august 2016. Han kom fra jobben som internasjonal sekretær for Stabssjefen ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkontor i London (IHK). En stilling han hadde hatt siden 2009. Der hadde han ansvar for administrasjonsavdelingen ved IHK, noe somContinue reading “William Cochrane”

Sofie Nordvik

Sofie Nordvik er engasjert for rettferd både i internasjonale og lokale rørsler. Denne våren har ho bidrege til å planleggje skulestreikar samtidig som ho er ungdomsdelegat for Noreg til klimaforhandlingane i FN. Som kampanjekoordinator i KFUK-KFUM Global er Sofie oppteken av at alle unge skal vite om sine mogelegheiter til å forme verda vi levContinue reading “Sofie Nordvik”

Frihetens time

Norges Kristne Råd, i samarbeid med Sindre Skeie (prest og forfatter) og Trond Gilberg (kantor og komponist) lanserer: «FRIHETENS TIME» – sanger og tekster om utnytting, moderne slaveri og Guds rettferdighet Materialet er skrevet til Global uke mot moderne slaveri. Tanken er at stoffet skal kunne brukes fritt på ulike steder i hele landet underContinue reading “Frihetens time”

Haakon Kessel

Haakon Kessel er sokneprest i Ræge menighet, Sola, og sitter som nestleder i SMM – Samarbeid Menighet og Misjon, Stavanger, for HimalPartner. Han har tidligere vært 12 år i Osaka, Japan som misjonær/prest i en japansk luthersk kirke (utsendt for NMS). Kessel er nemdmedlem i Utlendingsnemda (UNE), og underviser ved VID Stavanger i fagene Homiletikk og Kontekst og identitet