Ragnhild Lindahl Torstensen

Ragnhild Lindahl Torstensen er daglig leder i Lightup Norge, som er en demokratisk ungdomsorganisasjon som forebygger menneskehandel og seksuell utnyttelse. Lightup øker bevisstgjøringen og kunnskapen om hvordan menneskehandel og seksuell utnyttelse kommer til uttrykk i vår tid.  Lightup berører røttene og drivkreftene bak den utnyttelsen som i dag finner sted, i ulike sektorer tilknyttet tvangsarbeid, …

Temesgen Kahsay

Temesgen Kahsay er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi (www.hlt.no) hvor han underviser studenter fra over 20 ulike land og diverse kulturer. Han underviser fra emner I “comparative religions, global mission, preaching and communication and leadership”. Han har også erfaring som pastor i Homechurch (homechurch.no) – en flerkulturell kirke i Oslo.

Erhard Hermansen

Erhard Hermansen er generalsekretær i Norges Kristne Råd. Hermansen har sin utdannelse fra Luthersk bibel- og menighetsseminar, Menighetsfakultetet og Høyskolen for ledelse og teologi. Han har tidligere vært pastor og tilsynsmann i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Han har også arbeidet som assisterende maritim personalsjef i Bourbon Offshore Norway AS og som lærer i Herøy kommune.

Arne Viste

Arne Viste er daglig leder i bemanningsbyrået Plog AS. Han har siden 2015 gitt ureturnerbare asylsøkere jobb. Ifølge utlendingsloven er det ulovlig å ansette asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, men Viste mener dette strider mot Grunnlovens paragraf 110: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at kvart arbeidsført menneske kan leve av arbeidet …

Knut Hallen

Ordinert prest i Den norske kirke, har jobbet i Trondenes(Harstad) og Nittedal.Har erfaring som misjonsprest gjennom NMS i Den evangelisk lutherske kirken i Thailand og har siden 2008 jobbet som daglig leder for samarbeidet mellom Den norske kirke og misjonsorganisasjonene(SMM) i Mellomkirkelig råd, se www.kirken.no/smm

William Cochrane

Kommandør William Cochrane er opprinnelig fra Skottland og ble utnevnt til leder for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene i august 2016. Han kom fra jobben som internasjonal sekretær for Stabssjefen ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkontor i London (IHK). En stilling han hadde hatt siden 2009. Der hadde han ansvar for administrasjonsavdelingen ved IHK, noe som …

Sofie Nordvik

Sofie Nordvik er engasjert for rettferd både i internasjonale og lokale rørsler. Denne våren har ho bidrege til å planleggje skulestreikar samtidig som ho er ungdomsdelegat for Noreg til klimaforhandlingane i FN. Som kampanjekoordinator i KFUK-KFUM Global er Sofie oppteken av at alle unge skal vite om sine mogelegheiter til å forme verda vi lev …

Frihetens time

Norges Kristne Råd, i samarbeid med Sindre Skeie (prest og forfatter) og Trond Gilberg (kantor og komponist) lanserer: «FRIHETENS TIME» – sanger og tekster om utnytting, moderne slaveri og Guds rettferdighet Materialet er skrevet til Global uke mot moderne slaveri. Tanken er at stoffet skal kunne brukes fritt på ulike steder i hele landet under …

Haakon Kessel

Haakon Kessel er sokneprest i Ræge menighet, Sola, og sitter som nestleder i SMM - Samarbeid Menighet og Misjon, Stavanger, for HimalPartner. Han har tidligere vært 12 år i Osaka, Japan som misjonær/prest i en japansk luthersk kirke (utsendt for NMS). Kessel er nemdmedlem i Utlendingsnemda (UNE), og underviser ved VID Stavanger i fagene Homiletikk og Kontekst og identitet