Fe Foronda

Fe Feronda er leder for PCMN på Filippinene, et nettverk av kirkelige organisasjoner som jobber med barn og forebygging av overgrep på barn på Filippinene. Fe Foronda has a Master of Social Work and is currently taking a PhD in Transformational Development. Her advocacies include the integral mission of the church and protection of children and youthContinue reading “Fe Foronda”

Rettferdighet og Guds rike – nå eller i fremtiden (himmelen)?

Justice and the Kingdom of God: can it be achieved now or only in the World to Come (Heaven)? 3 korte innledninger av Ken Wytsma (ENG), Temesgen Kesfay (ENG) og Knut Hallen (NO). Two presentations in English, one in Norwegian. The discussion after is in English, but you are free to ask/comment in Norwegian. Samtale/diskusjonContinue reading “Rettferdighet og Guds rike – nå eller i fremtiden (himmelen)?”

Kristen teologi og Bærekraftsmålene

Hva er sammenhengen mellom kristen tro og bærekraftsmålene? Kjell Nordstokke har skrevet den teologiske refleksjonen til de 17 bærekraftsmålene i Bærekraftsboka. Her blir det solid bibelbasert teologi og også verktøy for hvordan man kan ta dette videre i sin lokale sammenheng. Med Kjell Nordstokke, professor emeritus Diakonhjemmet (nå VID) og bl.a tidligere leder for detContinue reading “Kristen teologi og Bærekraftsmålene”

Tina Razafimandimby Våje

Tina Razafimandimby Våje er 16 år gammel, og er en av de norske ungdommene som står bak skolestreikene for klima. Hun har bakgrunn fra Miljøagentene, Natur og Ungdom og Barnas Klimapanel. Tina kaller seg selv “ufrivillig klimaaktivist”. – Jeg vil ikke måtte kjempe for en levelig klode. Jeg vil heller ikke at det å væreContinue reading “Tina Razafimandimby Våje”

“Slavefrie” fellesskap

Hvordan kan vi bli «slavefrie» i våre fellesskap, menigheter og organisasjoner? Muligheter og verktøy som kan ta oss nærmere en rettferdig og bærekraftig virksomhet Når personer med ansvar for daglig drift skal kjøpe varer eller tjenester til sin organisasjon eller menighet, må de forholde seg til en multinasjonal varehandel og et mangfold av tjenestetilbydere. ÅContinue reading ““Slavefrie” fellesskap”

Moderne slaveri i Asia

– med Thailand som eksempel (ENG) Moderne slaveri har passert mange faser i Thailand de siste tiårene. Tidlig på 90-tallet var vi vitne til brutaliteten som mange ofre led – fra å være innelåst og lenket fast, til sigarett brennemerking og mishandling. Det var nesten uvirkelig hva jentene i slavehusene gjennomgikk. I løpet av åreneContinue reading “Moderne slaveri i Asia”

AVLYST! (UngDebatt om Klimarettferdighet)

Si din mening om til fagfolk og beslutningstakere For å finne gode løsninger på klimautfordringene må alle bidra! Derfor har vi invitert fagfolk og beslutningstakere til en lavterskel debattform hvor DU kan diskutere med andre og gi innspill til mennesker som daglig har innflytelse og beslutningsmakt. Målet er at du både får nye ideer ogContinue reading “AVLYST! (UngDebatt om Klimarettferdighet)”

Leserinnlegg for klimarettferdighet

De siste årene har konseptet twitterstorm, der mange enkeltpersoner twitrer om samme tema til samme tid, blitt et virkemiddel for å rette fokus mot bestemte saker. Men, selv om sosiale medier har gitt muligheter til å mobilisere mange på kort tid må vi ikke glemme at det finnes andre måter å nå den norske befolkningenContinue reading “Leserinnlegg for klimarettferdighet”