Paralellsesjoner

Norges klimaansvar i verden

Klimaendringene blir stadig mer alvorlige og det er mennesker som bor i fattige land som rammes hardest. Hva er det som hindrer oss i å kutte utslippene? Er det økonomiske interesser, mangel på gjennomføringsevne eller bare gammel vane? Hva kan du og jeg, kirken, næringslivet og politikerne gjøre for at Norge tar sitt rettmessige klimaansvar i verden?

Bidragsytere:
thina saltvetdtThina Saltvedt, seniorrådgiver, grønn energi, Nordea
Ingeborg Midttømme, biskop i Møre
Agnes Tvinnereim, initiativtaker til Bærekraftige liv og gründer av Matkollektivet.
Håkon Grindheim, klimarådgiver i Kirkens Nødhjelp.
Atle Hamar, statssekretær ved Klima og miljødepartementet.

 

Moderne slaveri

Millioner av mennesker lever og arbeider under slavelignende forhold i dag. Norske selskaper og vanlige borgere kan uvitende ta del i utnyttelsen når vi kjøper mat, teknologi, klær, biler eller andre varer. Vi tar utgangspunkt i tre beretninger: 1) Landbruk i Sør- Europa, 2) Vaskehall i Norge og 3) Tekstilproduksjon i Kina. Hvordan foregår vår tids slaveri og hva handler det egentlig om?

Bidragsytere:
PeterPeter McAllister, leder for Ethical Trade Initiative i England; Ole Henning Sommerfeldt, Initiativ for Etisk Handel, seniorrådgiver, rapportering og risikostyring i dagligvaresektoren; Geir Olav Nybo, Safe House Filemon, Frelsesarmeens senter for menn utsatt for tvangsarbeid i Norge;Tina Davis, seniorrådgiver, Raftostiftelsen; Petra Kjellen Brooke, koordinator, Frelsesarmeens arbeid mot menneskehandel; Sigmund Hegstad, daglig leder, klesmerket Fair & Square; Kim Haagensen, gründer og daglig leder We Clean. Sesjonen ledes av Per N. Bondevik og foregår på engelsk.

 

Rettferdighet i kristen teologi og praksis

Rettferdighet er sentralt i kristen teologi og praksis, og vi vil utfordre og gi innspill som folk kan ta med tilbake i sin forkynnelse og undervisning. Fra ulike steder i kirkelandskapet får vi teologisk begrunnelse for et engasjement for rettferdighet. Deretter vil en gruppe praktikere responderer ut fra ståsted i sitt konkrete arbeid.

Bidragsytere:
Sturla Stålseth, prof. i diakoni MF
Bård Mæland, prorektor VID
Hilde Marie Øgreid, leder for Metodistkirkens teologiske seminar.
Ragnhild Mestad, sosialantropolog og diakonirådgiver NMS Global
Janne Dale Hauger, Mellomkirkelig råd

 

Økonomisk ulikhet

Ulikheten mellom fattige og rike i verden øker. I 2017 eide åtte personer like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning. Kan vi fortsette slik uten at det går på bekostning av de fattige og av fellesskapet?  Hvordan kan vi bygge en økonomi for de mange, ikke for de få? Og hvilke verktøy finnes for å bekjempe ulikhet?

Bidragsytere:
Max Lawson, Oxfam International og Fight Inequality Alliance
Catharina Bu, rådgiver i Tankesmien Agenda
Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver for økonomisk rettferdighet i Kirkens Nødhjelp