Program

Klokken 09:00-15:00, den 18. oktober 2022 hos Frelsesarmeen, på Kommandør T.I. Øgrims plass 4 i Oslo

09:00-09:45 En tro som forvandler liv

Hovedinnleder: René August, anglikansk prest fra Sør-Afrika (deltar digitalt).

Panelsamtale: Thormod Langeland, rektor ved frelsesarmeens offiserskole og Steinar Eraker, prest i Kirkens Bymisjon i samtale med Sunniva Gylver, prest i Den norske kirke.

Vi er en del av en verden med økende ulikheter. Noe av urettferdigheten finner vi også internt i Norge. Ser vi den ulikheten? Lar vi den gjøre noe med vår tro, og måten vi viser Guds kjærlighet i praksis? Og er det mulig å bare være “norske” kirker i møte med verdens urettferdighet?

09:45-10:30 Menigheter som forvandler liv

Praktiske eksempler: Ida Mayes, Frelsesarmeen om Cooking Club i Tromsø; Hilde Kirkebøen, initiativtaker i TID TID kafé og landhandel; Silje Kivle Andreassen, sokneprest i Holmlia kirke; og Norunn Kvamme Bakkebø, leder av Godhet Norge.

Mange trosfellesskap lykkes godt med å skape gode arenaer for inkludering, og deltakelse på tvers av kulturer i lokalsamfunnet sitt. Hva er det som gjør at de lykkes og hva kan vi lære av dem?

10:30-10:45 Pause

10:45-11:15 Vingespenn er en ny danse- og multimediaforestilling som engasjerer unge og voksne til refleksjon over konsumkultur, digital utnyttelse, og global urett. Den målbærer håp og endringsvilje. Ungdomsgrupper kan enkelt innøve og sette den opp i egen sammenheng.

Forestillingen er en samproduksjon mellom Frikirkens Barn og Unge, DanceTV, Eric Tryland og Norges Kristne Råd.

11:15-12:00 Forbrukere som forvandler liv

Hovedinnleder: Kalpona Aktar, Senter for arbeidersolidaritet i Bangladesh (BCWS) og industriALL (deltar digitalt).

Panelsamtale: Kjell Ingolf Ropstad, tidligere forbrukerminister deltok på svært kort varsel da utviklingsministeren måtte avlyse; Johan Hermstad Reinertsen, leder for politikk i Framtiden i våre hender og Eva Kittelsen, designer og reparasjonsgründer i samtale med Guro Almås, leder av Rettferdskonferansens styringsgruppe.

Vi er bundet sammen med mennesker over hele verden gjennom vårt forbruk av alt fra klær til elektronikk. Hvordan kan vi skape positiv forandring for mennesker og miljø, som individ, menighet, og større felleskap?

12:00-13:00 Lunsj

13:00-13:45 Tre paralelle workshops

  • KFUK-KFUM Global: Hvordan gjøre det litt enklere å handle mer etisk i hverdagen: Vi ser på og diskuterer hvilke muligheter og rettigheter Åpenhetsloven gir oss forbrukere til å kreve etisk produserte produkter, samt hvordan vi kan fortsette å kjempe for en mer rettferdig verdikjede.
  • Kontekstuell bibellesning, med Hilda Kristine Hanssen fra Korsvei og Steinar Eraker prest i Kirkens Bymisjon:
    Vi setter en bibeltekst inn i en sosial og samfunnsmessig kontekst, stiller spørsmål til teksten, og ser på hvordan den utfordrer oss til handling. Bibellesningsmetoden har røtter i Sør-Afrika og målet er at deltakerne skal lære å ta metoden i bruk.   

13:45-14:00 Pause

14:00-15:00 Tre paralelle workshops

  • Boklansering ved VID Vitenskapelige Høgskole: Utfordringer for diakonalt arbeid “Developing Just and Inclusive Communities”. Benedicte Tveter Kivle, Hans Morten Haugen og Silje Kivle Andreassen deltar.
  • Hvordan ta bærekraftige valg i menigheter og organisasjoner. Kåre Rønningen, KNIF Innkjøp; Eli Marie Johnsen, KFUK-KFUM Oslo og Akershus; Hallvard Eidem, økonomisjef, Frelsesarmeen; Marte Mørk, KFUK-KFUM Global (ordstyrer)
  • Kontekstuell bibellesning. Hilda Kristine Hanssen, Korsveibevegelsen, og Steinar Eraker, prest i Kirkens Bymisjon (Gjentas med nye deltakere, se beskrivelse over)

Program – kveldstid

Klokken 19:00, den 18. oktober 2022 i Trefoldighetskirken i Oslo

Velkommen til å oppleve premieren av “Kraft til å bære” som en del av Rettferdskonferansen. Bli engasjert, og få med deg nye sanger og nye verktøy til kor, skole, breddetiltak, gudstjeneste og annet trosopplæringsarbeid.

Kirkens Nødhjelp lanserer en helt ny musikal i samarbeid med Holmlia menighet, ved kirkemusiker Hans Olav Baden og Torbjørg Torp, universitetslektor på MF og Hobakluzz-medarbeider.
“Kraft til å bære” består av sanger og ressurser med utgangspunkt i bærekraftsmålene om blant annet rent vann, klimaendringer og fred.

Gratis entre.

%d bloggers like this: