Paralellsesjoner

Lær mer om et av konferansens tre temaer; klima, moderne slaveri eller økonomisk ulikhet

Les mer

Innledere

Her kommer info om innledere så snart de er bekreftet

Les mer

Workshops

Mer praktisk rettede workshops knyttet til konferansens temaer

Les mer

Program

Foreløpig programskisse ser slik ut;

08.15   Registrering
08.45   Musikalsk innslag
09.00   Oppstartinnlegg
09.15   Key notes
10.15   Panel
11.00   Nettverking med kaffi og noko attåt
11.30   Parallellsesjonar
13.00   Lunsj
14.00   Workshops
15.15   Pause
15.30   Kulturelt
15.45   Plenumavslutting
16.15   Utsending

Påmelding åpner 1.september