Et kristent kall til kamp mot fattigdom og urett

Bibelen utfordrer oss til å være i første rekke i bekjempelse av urettferdighet. Når nå verdensbanken anslår at koronapandemien fører til at 100 millioner mennesker risikerer å havne i ekstrem fattigdom, ser vi en utvikling vi som kristne ikke kan forholde oss passive til. Av Erhard Hermansen, generalsekretær i Norges Kristne Råd og Knut Hallen,Continue reading “Et kristent kall til kamp mot fattigdom og urett”