Workshops på Rettferdkonferansen

Klimarettferdighet

Moderne slaveri

Kirker som endringsagenter – metoder og verktøy

Økonomisk ulikhet