Barnefattigdom i Norge

1 av 10 barn vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Norge i dag, det er en tredobling de siste 10 årene og gjelder over 100 000 barn – en mulighetsfattigdom som fører til utenforskap og andre sosiale vansker. Hva gjør vi som kirke med dette?

Verkstedet vil gi en innføring i situasjonen med fattige barn i Norge, og gi eksempler på hva man kan gjøre i lokalmiljøet for å skape forandring. Det vil bli formidlet erfaringer fra Holmlia og i Groruddalen i Oslo.

 

Bidragsytere:

Silje Kivle Andreassen- Sogneprest i Holmlia
Ole Kristian Sand- Migrantprest i Groruddalen
Elin Henrikstad- Ekspert på barnefattigdom, Frelsesarmeen