En global bevegelse mot ulikhet: Fight Inequality Alliance

Verkstedet vil utforske hvordan enkeltmennesker og hvordan vi sammen kan ta opp kampen mot ulikhet på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Fight Inequality Alliance vil presentere deres metode for bekjempelse av økonomisk ulikhet.

 

Bidragsytere:

Kjetil Abildsnes- Kirkens Nødhjelp
Max Lawson- Oxfam International