Alle barn har rett til…

Hvordan kan vi lære om barns rettigheter sammen med barn? Hvordan kan vi styrke barns medvirkning?

Silke Pahlke, rådgiver for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet inviterer til å prøve enkle metoder og aktiviteter.

FNs barnekonvensjon er barns egne menneskerettigheter som ble enstemmig vedtatt av nesten alle land i verden i 1989. Barnekonvensjonen stadfester blant annet at alle barn har rett til beskyttelse og til å bli hørt og tatt hensyn til. Hvordan kan vi aktualisere disse og gjøre dem relevante for oss i dag?

Silke Pahlke jobber for tiden med «Kirkens ansvar for barns rettigheter», en satsing fra Kirkens verdensråd (KV). Som en del av satsningen har barn og teologer fra hele verden jobbet sammen med barnerettighetsproblematikk. De har identifisert tre hovedsatsningsområder som alle medlemskirker i KV er utfordret til å ta tak i: Beskytt barn, ta vare på jorda og lytt til barn.

 

Bidragsytere:

Silke Pahlke- Rådgiver for barn, unge og trosopplæring i Kirkerådet/Den norske kirke