Er metodikken «Use Your Talents» relevant for norske menigheter?

På Madagaskar har den lutherske kirken utviklet sin egen diakoniforståelse og en metodikk som tar utgangspunkt i de faktiske mulighetene de har og ikke i manglene. Dette har skapt håp og gjort at nye måter å jobbe på har oppstått utenfor den klassiske giver-mottaker tenkningen og prosjektmodellen.

Trenger vi å gjenoppdage den metodikken som ligger i vår «felles fortelling»? Tilsynelatende skulle vi tro at en arbeidsmåte utviklet i et land som Madagaskar vil ha liten overføringsverdi til Norge. Den gamle klisjéen om rik-fattig gjør at vi havner i hver vår ende av skalaen.

Den gassiske modellen tar utgangspunkt i kjente bibelske bilder og fortellinger, og disse er like relevante og utfordrende for oss også i vår norske kontekst. Har vi noe å lære av den gassiske kirken, og andre kirker, som vender seg mot lokalsamfunnet og blir viktige endringsagenter, ikke bare internt i kirken men i samfunnet?

På dette verkstedet vil du få presentert noen fortellinger, fra ulike land og fra Norge, og fra Bibelen- og så blir deltakerne invitert til en samtale. Vi tror du vil gå herfra med nytt håp og tro på at vi kan bety en forskjell, med eller uten budsjetter.

 

Bidragsytere:

Ingvald Andersen Frøyen- Rådgiver i NMS-Global