Hva har kristen tro og bærekraftsmålene med hverandre å gjøre? Presentasjon av Bærekraftsboka

Workshopen vil presentere Bærekraftsboka, en ny ressurs fra Kirkens Nødhjelp og Mellomkirkelig råd om Bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030 – og den har 17 hovedmål.

 

Bidragsytere:

Anne Marte Skaland- Kirkens Nødhjelp