Hvem inkluderer vi?

Har du noen gang blitt spurt hvor du egentlig kommer fra? Eller ikke hatt råd til å dra på ferie? Hvem inkluderer vi i det vi gjør, og hvem blir stående utenfor? Identitet gir privilegier og makt. I denne workshopen ser vi på hvem vi inkluderer og hvem som faller utenfor i det vi gjør.

Workshopen om Identitet, privilegier og makt er basert på en øvelse hentet fra ressursheftet Tro til handling, utgitt av Norges KFUK-KFUM. Gjennom øvelsen synliggjøres hvem som blir stående igjen når samfunnet tar et skritt framover. Seminaret inviterer til refleksjon rundt hvem som inkluderes – og hvem som faller utenfor i de aktivitetene vi driver.

 

Bidragsytere:

Seminaret ledes av stab fra Norges KFUK-KFUM, ved teamleder for programutvikling, Lars Leinebø