Kirken som endringsagent i et samfunn preget av vold og fattigdom

Gud forventer av sitt folk – kirken – å utøve en forvandlende kraft i samfunnet. Bebeto Araujo deler sine erfaringer fra områder med ekstrem fattigdom i Brasil. Han har selv bodd og arbeidet 15 år en fattig bydel i Brasil.

Det er en direkte relasjon mellom det å «kjenne Gud og å utøve rettferdighet», mener Bebeto. Et evangelium som fokuserer på komfort er ikke et evangelium etter Jesus Kristus. Vi må våge å spørre oss selv om hvordan kan kirken være en forvandlende kraft i samfunnet!

Misjonsalliansen samarbeider med et 50-talls kirker i Brasil og har bidratt til opprettelsen av flere kirkenettverk i fattige strøk i landets storbyer.

 

Bidragsyter:

Paulo Roberto (Bebeto) de Araújo- Misjonsalliansens landdirektør i Brasil
(tolk og oversetter: Maicon Steuernagel)