Når funksjonshemming blir en ressurs

Om mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres plass i fellesskapet. Er det å snakke om inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i seg selv ekskluderende? Snakker vi ikke da om «vi og dem»? Eksempler fra en lokalmenighet på hvordan mennesker med funksjonsnedsettelse er en ressurs, og hvordan man kan gjøre en forskjell lokalt og globalt.

På hvilken måte kan mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne gjøre en god jobb i samfunnet, på jobben din eller i menigheten din?

Det vil bli vist glimt fra arbeidet ved handikapsenteret Centro Creer i Ecuador, og utveksling mellom norske og ecuadorianske ungdommer med funksjonsnedsettelse.

Seminaret vil være interessant for alle som er opptatt av at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha en naturlig plass i samfunnet og i kristne fellesskap. Seminardeltakerne vil bli presentert for heftet: Tilværelsens gave – Kalt til å være kirke av alle og for alle, utgitt av Ecumenical Disability Advocates Network.

 

Bidragsytere:

Tonje Vilberg Bjerkreim- Diakon i Ålgård og Gjesdal. Tidligere utsending for Misjonsalliansen i Ecuador
Torill Edøy- Kirkerådet – rådgiver for funksjonshemmede i kirken