Ein sti i merke- og sertifiseringsjungelen

Korleis skal vi orientere oss i merke- og sertifiseringsjungelen som Max Havelaar Elefanten til Fairtrade? Kva med Utz, FSC, MSC, BCI og mykje meir? Kva finnast og kva skal me velja?

Me ser på kva som finnast av merkeordningar på den norske marknaden. Kva betyr dei? Kven kan me stola på og kva er skilnaden? Kvifor har Coop og Friele vald til dels ulike løysingar? Kva kan Fairtrade eigentleg garantera? Og kva meiner Framtiden i Våre Hender me alle bør gjera annleis for å bidra til at den delen av framtida som faktisk er i våre hender vert best mogleg. Både i dag, for dei som har produsert varene me kjøper og for dei som kjem etter oss.

 

Bidragsytere:

Per N Bondevik- tidlegare dagleg leiar av IEH
Knut Lutnæs- Miljøsjef COOP Norge
Atle Engelsen- Leiar for informasjon og samfunnsansvar, Friele
Annabelle Léfébure-Henriksen- Dagleg leiar Fairtrade, Norge
Heidi Lundeberg- Seniorrådgjevar Framtiden i Våre Hender