Ja takk til en moderne slaverilov - men hvorfor?

Hvordan skal vi oppdage moderne slaveri? Vi har ofte bilder fra den transatlantiske slavehandelen i hodet når vi snakker om slaveri, men i dag ser slaveriet ut som vanlige arbeidsplasser. Utnyttelsen er gjemt bak fasader som gir et normalt og godt inntrykk.

Utnyttelsen av arbeidere er ofte skjult de mange leverandørkjedene som gjerne befinner seg langt borte fra landet hvor produktene selges. Norske forbrukere og selskaper kan uvitende tjene på moderne slaveri gjennom det vi kjøper av klær, teknologi og maten vi spiser og bilene vi kjører i. I følge ILO er 40 millioner mennesker fanget i slaveri rundt om i verden i dag. ILO og Global Slavery Index plasserer 9000 av disse i Norge. Moderne slaveri berører oss gjennom produktene og tjenestene vi bruker daglig.

En moderne slaverilov kan gi Norge et verktøy i kampen mot moderne slaveri. Kom og hør mer om hvilke konsekvenser både det moderne slaveriet har i Norge og hva vi kan forhindre med en slik lov. De som deltar i samtalen har nær kjennskap til problemet og hva vi kan gjøre for å få bukt med.

Verkstedet vil gi en innføring i behovet for en slaverilov i Norge og hvordan en slik lov kan være med å forebygge moderne slaveri. Den vil sikre at staten opprettholder sine forpliktelser til å beskytte menneskerettighetene, og forebygge grov utnyttelse av mennesker. En moderne slaverilov vil få betydning for internasjonale bedrifter og deres leverandørkjeder, men det kan også få konsekvenser for norske bedrifter og mennesker som i dag blir utnyttet her i landet.

Det vil være en dialog mellom aktuelle og berørte aktører som vil presentere ikke bare behovene, men også på hvilken måte dette vil påvirke norske bedrifters kontroll av leverandørkjeder. Loven kan også brukes for å øke oppmerksomhet her i Norge og påvirke våre forbrukervaner. Vi vil høre fra ETI i UK og deres erfaringer med en moderne slaverilov.

 

Bidragsytere:
Tina Davis- Seniorrådgiver Rafto stiftelsen og initiativtaker for en moderne slaverilov
Peter McAllister- Executive director Ethical trading Initiative (ETI), UK
Heidi Furustøl- Daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH)
Bjart Th Pedersen- Fagsjef bærekraftig handel i NorgesGruppen
Petra K Brooke- Koordinator for Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri

Workshopen vil foregå på engelsk!